ตอนการทำกระถางดอกไม้

- Oct 12, 2018-

กระบวนการฉีดผสมกับวัตถุดิบพลาสติก pe หรือ pe ความร้อน และละลาย โดยเครื่องฉีด และฉีดเข้าแม่พิมพ์กระถางดอกไม้พลาสติกด้วยแรงดันสูง ระบายความร้อน และการเกิด ขึ้น และนำออก โดยหุ่นยนต์จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และบางส่วนสามารถโดยตรงขาย และบางส่วนจะขาย ต้องการพิมพ์ กระบวนการพองคือการ ขับไล่วัตถุดิบพลาสติกเป็นแผ่น ด้วยเครื่องแผ่น แล้ว แบบความดันอากาศผ่านเครื่องตุ่ม เจาะเครื่องเจาะ กระบวนการนี้ส่วนใหญ่สร้างหม้อดอกไม้สองสี และความเร็วการผลิตอย่างรวดเร็ว และลดลงมาก ค่าใช้จ่าย ไม่ได้ง่ายและ