วิธีการเลือกกระถางดอกไม้

- Dec 05, 2018-

เพื่อนที่ชอบปลูกพืชส่วนใหญ่ใส่ใจกับวิธีการเลือกกระถางดอกไม้เมื่อเลือกกระถางที่ควรสังเกตว่ากระถางดอกไม้ขนาดใหญ่ดีหรือไม่ลองพูดคุยปัญหาในรายละเอียด:

 

1.Breathable: เพื่อให้พืชหายใจด้านล่างจะต้องมีรู. ใหญ่, ดินที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสามารถหายไป, ถ้าไม่มีรูที่ด้านล่าง, การปล่อยไม่ออกไป, นี้อาจส่งผลกระทบต่อพืช การเจริญเติบโตไม่ดีแม้พืชที่รักน้ำที่มีการระบายน้ำไม่ดีจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของรากวิธีที่ถูกต้องคือหลังจากซื้อกระถางดอกไม้ให้ใช้เสื่อหน้าต่างผ้าโปร่งที่จะขึ้นไปในหลุมท่อระบายน้ำด้านล่างของกระถางดอกไม้ใส่ดินอีกครั้ง การรดน้ำพื้นจะดับ

 

2. ให้ความสนใจกับขนาดของหม้อ : นั่นคือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงซึ่งควรตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมงกุฎและขนาดรากของพืชกระถางดอกไม้และขนาดของพืชไม่เพียง แต่รูปลักษณ์ที่สวยงาม แต่ยังเอื้อต่อการเจริญเติบโต ของพืช

 

3. ปฏิบัติ: แม้ว่าลักษณะที่ปรากฏเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่ยังจำได้ว่าจะปฏิบัติจริงเช่นไม้ผลสามารถเลือกชาวไร่ขนาดใหญ่สูงและลึกที่สามารถโหลดดินเพียงพอสารอาหารโภชนาการต้นไม้ผลไม้ดังต่อไปนี้ แต่ยังไม่สามารถเกินไป ใหญ่และพิจารณาแบริ่งของระเบียงและระเบียงเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

 

 

4. การปกป้องสิ่งแวดล้อม: เลือกกระถางคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่าใช้แสงชาวไร่พลาสติกแบบครั้งเดียวซึ่งไม่คงทนและจะสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้งโดยเลือกกระถางต้นไม้ที่มีอายุไม่กี่ปี