วิธีการเลือกขนาดของกระถางดอกไม้

- Oct 12, 2018-

ขนาดของกระถางดอกไม้ควรเลือกตามความต้องการของดอกไม้ต่าง ๆ ขนาดของกระถางมีผลต่อความชื้นในดิน กักเก็บน้ำและการซึมผ่านของน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของรากโดยตรง ในเวลาเดียวกัน ขนาดของชนิดพืชและขนาดของหม้อมีผลกระทบต่อพืชทั้งนั้น เพศ พืชขนาดใหญ่ และเล็กหม้อ เจริญเติบโตของพืชไม่ดี กระถางเล็ก น้อยแทงดิน โภชนาการไม่เพียงพอ เจริญเติบโตของพืชช้าลง ริ้วรอย และลดลงเนื่องจากการขาดสารอาหาร พร้อมกัน รากของพืชจะรวบรวมรอบผนังอ่าง กระถางเนื่องจากการ แมลงสาบจะสูงเกินไป และได้รับบาด เจ็บ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมด พืชขนาดเล็กที่ปลูกกับกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ และไม่มีรากพืช

อ่างมีขนาดใหญ่ อุณหภูมิรากต่ำ รากเจริญเติบโตจะช้าลง การดูดซึมน้ำและความสามารถในการดูดซับปุ๋ยจะลดลง และมันไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเติบโตของใบ เพื่อให้การเติบโตของพืชทั้ง ยับยั้ง แต่บางบนต้นไม้ หรืออากาศ พืชมีข้อยกเว้น เช่นครอบครัวสับปะรด พืช สับปะรดมีรากแนบ หน้าที่หลักของรากคือการ แก้ไขพืช รากมีขนาดเล็ก และตื้น ไม่จำเป็นหม้อขนาดใหญ่ แน่นอน ควรวางในหม้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อดู มิฉะนั้น จะมีความรู้สึก top-heavy